Udstyr afhentes fra den butik der bestilles fra – i de tider der er beskrevet for butikken på hjemmesiden – og tilbageleveres senest 4 dage efter udlevering i de givne tidspunkter i samme butik.

Tilbagelevering i andre tidsrum skal aftales på forhånd

Vælg sted ved bestilling. Der kan betales med MobilePay eller kontant.

Udlejer kontroller inden aflevering af udstyr at alt er i orden og funktionsdygtigt. Alle lyd og lys er udlejers ejendom og kan derfor ikke sælges, pantsættes eller lignende.

Det lejede må ikke videreudlejes eller udtages af Danmark uden udlejers skriftlige tilladelse. Lejer er 100% økonomisk ansvarlig over for udlejer og eventuelt tredje person, i tilfælde af at der i udlejningsperioden sker skade på det lejede udstyr eller at udstyret bortkommer.

Hvis lejer afleverer det lejede udstyr for sent vil der blive opkrævet et ekstra lejegebyr, svarende til den pålydende dagslejepris på lejekontrakten, samt et beløb for de eventuelle ekstra omkostninger for udlejers tab ved ekstra indleje af andet udstyr. Lejer er forpligtet til at have en dækkende forsikring af det lejede udstyr og skal på forlangende kunne forevise denne. 

Vi forbeholder os retten til at offentliggøre billeder i online og trykte medier hvis vi har mistanke om at I snyder os.

I tilfælde af, at det lejede udstyr ikke fungerer efter hensigten, hæfter udlejer maksimalt for et beløb svarende til lejeprisen af det ikke fungerende lejede udstyr. Dette gælder dog kun hvis lejer har ringet til udlejer når lejer opdager at udstyret ikke fungerer. Udlejer kan træffes uden for åbningstid ved at ringe 27 84 21 63. Hvis lejer ikke gør det frafalder lejers reklamationsret. Hvis udlejer bliver kaldt ud for at tilse udstyr og der ikke er problemer med udlejers udstyr, hæfter lejer for ekstra tekniker timer og kørsel efter gældende priser. 

I tilfælde af at du/I er forhindret I at aflevere til tiden skal dette underrettes telefonisk og I skal have et OK fra os.

I tilfælde af aflysning eller ændringer skal udstyret afbestilles eller rykkes til ny dato skriftligt minimum 96 timer før eventet, ellers opkræves fuld lejepris. 

Lejer betaler den fulde lejepris for udstyret, hvis det ikke afbestilles senest 2 dage før afhentning.

Anlægget reserveres ved booking og afbestilling mindre end 7 dage inden afhentning betyder at kun 50 % af reservationsgebyret tilbagebetales, med mindre andet aftales.

Hvis det sker senere end 2 dage før den aftalte lejedato, betales der 100% af den samlede lejepris. Dette gælder ligeledes for ikke afhentede anlæg.

For at kunne leje udstyr hos os, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Lejebeløbet skal betales senest ved afhentning.
  • Lejer skal kunne forevise gyldig billedlegitimation
  • Lejer kan nægtes udlevering, hvis der er begrundet mistanke om fusk, tyveriforventninger eller dokumentfalsk. Disse formodninger opfølges med politianmeldelse.

Bemærk: Du har ikke almindelig fortrydelsesret idet der er tale om “aftale om brugsret”.

Udstyr kan indeholde GPS sendere. Disse transmitterer positionen når udstyret flyttes. Vi anvender kun disse data i tilfælde af manglende tilbagelevering. Vi videregiver ikke disse oplysninger til tredjepart.

0
    0
    Din kurv
    Ingen varer tilføjetTilbage til shoppen